Presentació de la Memòria del CES 2007 al Govern de les Illes Balears

Es presenta al Govern, representat pel conseller d’Economia, Hisenda i Innovació (en qui delegà el president Antich), la Memòria CES 2007 sobre l’Economia, el Treball i la Societat de les Illes Balears. Representen el CES el president, la secretària general i l’assessor econòmic i director de la Memòria.