Presentació de la Memòria del CES 2008 al Parlament de les Illes Balears

Acte públic de presentació de la:
Memòria del Consell Econòmic i Social sobre l'economia, el treball i la societat de les Illes Balears 2008
Lloc: Parlament de les Illes Balears
Data i hora: 29 d'octubre de 2009 a les 19:30 h.
A la taula presidencial: Aina Rado i Ferrando, vicepresidenta primera del Parlament; Llorenç Huguet Rotger, president del CES; Josep Oliver Marí, vicepresident primer del CES; Núria García Canals, secretària general del CES; Ferran Navinés Badal, director de la memòria; Antoni Llull Gilet, president de la comissió de treball de la memòria

Per a més informació podeu descarregar el següent document