Presentació de la Memòria del CES 2010

Acte públic de presentació de la publicació del CES:

Memòria del CES sobre l'economia, el treball i la societat de les Illes Balears 2010

Lloc: Parlament de les Illes Balears, Sala d'Actes
Data i hora: 25 d'octubre del 2011, a les 19:30 hores