Presentació de la publicació del CES "Normes Socials a les Illes Balears"

Acte públic de presentació de la publicació:

NORMES SOCIALS A LES ILLES BALEARS

Lloc: Sala d'acte de la Conselleria de Salut i Consum (C/ Can Campaner, 4)
A la mesa de presentació: Llorenç Huguet Rotger, president del CES; Vicenç Thomàs Mulet, conseller de Salut i Consum; Andreu Horrach Torrens, Director General de Planificació i Formació de Serveis Socials de la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració i Àngels Bellinfante Torres (assessora jurídica i secretària general suplent del CES)