Presentació de la publicació del Dictamen 7 / 2009 del CES

Parlament de les Illes Balears (carrer del Conqueridor, 11) dimarts 7 d'abril de 2009, 19 h.
Presentació de la publicació:
Dictamen del Consell Econòmic i Social sobre l'eficàcia del sistema educatiu a les Illes Balears
A la taula: la presidenta del Parlament, Molt. Hble. Sra. Ma Antònia Munar, el president del CES, Hble. Sr. Llorenç Huguet; el vicepresident primer del CES, Sr. Josep Oliver; la vicepresidenta segona, Sra. Margarita Bárez i la secretària general del CES, Sra. Núria García