Presentació de l'"Enquesta de serveis a les Illes Balears"

Moment de la presentació de l'"Enquesta de serveis a les Illes Balears" de l'any 2005 al Parlament de les Illes Balears