Presentació de nova publicació del CES al president de les Illes Balears

Presentació de la nova publicació del CES, Informe d'activitats 2008, al M. Hble. Sr. Francesc Antich, president de les Illes Balears