Presentació del llibre: "Les TIC i els ciutadans. Estudi sobre el grau d'equipament a les llars de les Illes Balears i l'ús que en fan els ciutadans"

Presentació del llibre:
Les TIC i els ciutadans. Estudi sobre el grau d'equipament a les llars de les Illes Balears i l'ús que en fan els ciutadans

Lloc: Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca (Palma)
A las taula presidencial: Pilar Costa (consellera d'Innovació, Interior i Justícia), Carles Manera (conseller d'Economia i Hisenda), i Llorenç Huguet (president del CES Illes Balears)