Presentació dels Pressupostos Generals del CAIB

El Conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, Carles Manera i Erbina, acompanyat del Director General de Pressupostos i Finançament, Joan Rosselló Villalonga, compareix a la seu del CES per presentar als consellers els Pressupostos Generals de la CAIB 2008