Presentació per part del conseller d'Economia del projecte dels pressuposts generals 2010 de la Comunitat de les Illes Balears

El conseller d'Economia i Hisenda, Sr. Carles Manera, va presentar el projecte dels pressuposts generals 2010 per les Illes Balears a la seu del CES