Presentació pública del Dictamen 11/2011 del CES, relatiu a l'estudi de Salut de les Illes Balears

Presentació pública del Dictamen 11/2011 del CES, relatiu a l'estudi de Salut de les Illes Balears

Lloc:
Parlament de les Illes Balears. Sala d'actes
Data i hora: 29/11/2011 a les 19:30 hores