Primera reunió xarxa dels CES d'Euroregió

Assistència del president del CES Illes Balears, Rafel Ballester Salvà, a la primera reunió de la xarxa dels CES d'Euroregió des que té la presidència al president del CTESC, Toni Mora Núñez