Projecte de llei d'actuacions urgents per a habitatges de protecció pública

El Sr. Jaume Carbonero Malbertí, Conseller d'Habitatge i Obres Públiques, exposà el Projecte de Llei d'actuacions urgents destinades a l'obtenció de sòl per a habitatges de protecció pública