Rafel Ballester Salvà, nou president del Consell Econòmic i Social de les Balears

El nomenament culmina tot el procés de renovació de l'equip directiu del CES

www.arabalears.cat -- 30 de març de 2021

Links d'interés:

Per a més informació podeu descarregar el següent document