Recepció del Batle de Palma al CES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Batle de l'ajuntament de Palma, Antoni Noguera, juntament amb el Director General d'Urbanisme, Gabriel Horrach, va rebre en recepcció als càrrecs del CES: Carles Manera, president del CES; Carmen Planas, vicepresidenta 1a del CES; Alejandro Texias, vicepresident 2n del CES i Jose Valero, secretari general del CES.

A la reunió es va parlar del model de ciutat i es va posar les bases de col·laboració entre les dos institucions en referència a dos línies de treball:

- Estudi H2030

- Projecte Ramon Llull