Recepció de la presidenta del Parlament de les Illes Balears al president del CES d'Espanya i al president del CES Illes Balears

La presidenta del Parlament de les Illes Balears, Sra. Maria Antònia Munar, va rebre en audiència al president del CES d'Espanya, Sr. Marcos Peña Pinto, i al president del CES de les Illes Balears, Sr. Llorenç Huguet Rotger, amb motiu de la presentació del Informe 1/2009 del CES d'Espanya: "Sistema Educativo y Capital Humano"