Recepció del CES per part de la rectora de la UIB

El president, el secretari general i els vicepresidents, juntament amb els consellers del CES, Pep I. Aguiló, Carme Orte i Llorenç Pou, visiten institucionalment a la rectora de la Universitat de les Illes Balears, Monserrat Casas Ametller.