Recepció del Conseller de Sanitat

Recepció del Conseller de Sanitat, Sr. Thomas Mulet amb el president del CEES Sr. Huguet, el Sr. Oliver (vicepresident 1r del CES) i la Sra. Guitart (consellera del CES en representació de la CAEB)