Resum de premsa de 13 de setembre de 2012

Resum de premsa de 13 de setembre de 2012 sobre el:

DICTAMEN SOBRE L'AVANTPROJECTE DE LLEI DE SUSPENSIÓ DE LA LLEI 10/2000, DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE LES ILLES BALEARS

Per a més informació podeu descarregar el següent document