Reunió 1/2022 de les CT H2030 i CT Àrea Social

Primera reunió conjunta de les comissions de treball de seguiment del dictamen H2030 i de l'Àrea social en què s'ha informat sobre la proposta metodològica per a l’elaboració de l’estudi de les necessitats socioeconòmiques d’implantació de noves titulacions a la UIB.

Data: 21/06/2022