Reunió 2/2022 del grup III

Segona reunió del grup III del CES de les Illes Balears