Reunió 2/2022 de la CT de la Memòria 2021

Reunió de la comissió de treball per a l'elaboració de la Memòria 2021.

Ha estat presidida pel nou president de la comissió de treball, el vicerector d'Economia i Infraestructures de la UIB, el Dr. Carles Mulet Forteza.