Reunió 5/2022 de la CT d'Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient

Reunió 5/2022 de la comissió de treball d'Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient on s'ha aprovat per unanimitat la proposta de dictamen 14/2022 relativa al projecte de decret pel qual s’aprova el Pla General de Ports de les Illes Balears.

Data: 12/07/2022