Reunió amb el grup encarregat de fer la proposta per fer una Assemblea Ciutadana pel Clima a les Illes Balears

09/06/2021 (10:00 - 11:00 hores):

Reunió amb el grup encarregat de fer la proposta per fer una Assemblea Ciutadana pel Clima a les Illes Balears

Assistents del grup d'experts: Pablo Rodríguez Ros, Clara Ferragut, David Abril i Pau Vilchez

Assistentes per part del CES: Rafel Ballester Salvà, president del CES i Josep Valero González, secretari general del CES