Reunió consulta tècnica sobre els indicadors sintètics mediambientals

Reunió de consulta tècnica sobre els indicadors sintètics mediambientals amb l'empresa guanyadora de la licitació de l'estudi "Elaboració d'un indicador compost de sostenibilitat que valori l'estat general del medi ambient de les Illes Balears"

24/05/2022