Reunió de la CT d’Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient

Reunió de la Comissió de Treball d'Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient amb la participació del Director General de Política Universitària i Recerca, José Luís Pons Hinojosa.

Objectiu: Debat i, si escau, aprovació de la proposta de dictamen 1/2022 relativa a l’avantprojecte de llei de la ciència, tecnologia i innovació de les Illes Balears.