Reunió 11/2022 de la Comissió Permanent

Reunió 11/2022 de la Comissió Permanent, celebrada de manera telemàtica, on s'ha aprovat el dictamen 14/2022 relatiu al projecte de decret pel qual s’aprova el Pla General de Ports de les Illes Balears.

Així mateix, s'han comentat les darreres actualitzacions relatives al simposio Salvem la Mediterrània que se celebrarà a Montpeller el 29 de setembre.

Data: 15/07/2022