Reunió 3/2022 de la CT per a l'elaboració de la Memòria

Memòria

Reunió 3/2022 de la comissió de treball per a l’elaboració de la memòria anual sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes Balears presidida pel vicerector d'Economia i Infraestructures de la UIB, Carles Mulet Forteza.