Reunió 3/2022 de la CT d'Àrea Social

Reunió 3/2022 de la Comissió de Treball de l'Àrea Social per debatre i, si escau, aprovar la proposta de dictamen 7/2022 relativa al projecte de decret pel qual s’estableix el currículum i l’avaluació de l’educació infantil a les Illes Balears