Reunió 4/2022 de la Comissió Permanent

Reunió de la Comissió Permanent on s'ha debatut i aprovat el dictamen 6/2022 relatiu al projecte de decret regulador de la Comissió de Garantia i Avaluació del Dret a la Prestació de l'Ajuda per Morir i del Registre de professionals sanitaris objectors de consciència a l'eutanàsia de les Illes Balears.