Reunió 5/2022 de la Comissió Permanent

Reunió 5/2022 de la Comissió Permanent. S'ha aprovat el dictamen 7/2022, relatiu al projecte de decret pel qual s’estableix el currículum i l’avaluació de l’educació infantil a les Illes Balears.