Reunió 5/2022 CT Àrea Social

Àrea Social

Reunió 5/2022 de la comissió de treball de l'Àrea Social. S'ha aprovat la proposta de dictamen 10/2022 relativa al Projecte de decret pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears.