Reunió 6/2022 de la CT Àrea Social

Àrea Social

Reunió 6/2022 de la Comissió de Treball de l'Àrea Social en la qual s'han aprovat les propostes de dictamen següents:

  • proposta de dictamen 11/2022 relativa al Projecte de decret pel qual s’estableixen els preceptes que han de regir les convocatòries per a l’establiment i la renovació dels concerts a partir del curs acadèmic 2023-2024
  • proposta de dictamen  12/2022 relativa al Projecte de decret pel qual s’estableix el currículum del batxillerat a les Illes Balears