Reunió 6/2022 de la Comissió Permanent

Reunió 6/2022 de la Comissió Permanent

  • S'ha aprovat el dictamen 8/2022 relatiu al Projecte de decret pel qual s'estableix el currículum de l'educació primària a les Illes Balears
  • S'ha aprovat l'adhesió a la declaració d’intencions per unir-se a la xarxa Plastic Busters per fer front a la contaminació per plàstics marines a la Mediterrània, amb especial èmfasi en les àrees marines protegides
  • Precs i preguntes