Sessió 7/2022 de la CT d'Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient

Sessió 7/2022 de la Comissió de Treball d'Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient, presidida per la consellera Margalida Adrover Caldentey.

A la comissió han estat convidats el director general de Comerç de la CAIB, Miguel Piñol, l'assessora tècnica Laura Pérez, i el president de SAREIBA, Luis Cruz.

S'ha debatut i aprovat la proposta de dictamen 18/2022 relativa l’avantprojecte de llei de modificació de la Llei 8/2014, d’1 d’agost, del joc i les apostes de les Illes Balears.

Data: 31/08/2022