Reunió 7/2022 de la CT Àrea Social

Reunió 7/2022 de la comissió de treball de l'Àrea Social on s'ha aprovat la proposta de dictamen 13/2022 relativa al projecte de decret pel qual s’estableix el règim d’organització i funcionament del Centre de Formació, Innovació i Desenvolupament de la Formació Professional  de les Illes Balears.

Data: 01/07/2022