Reunió 8/2022 de la CT de l'Àrea Social

Reunió núm. 8/2022 de la comissió de treball de l'Àrea Social on s'ha aprovat la proposta de dictamen 17/2022 relativa al projecte de decret pel qual es creen noves categories de personal estatutari en l’àmbit del Servei de Salut de les Illes Balears.

Data: 26/08/2022