Reunió 8/2022 de la Comissió Permanent

Comissió Permanent

Reunió 8/2022 de la Comissió Permanent.

S'ha aprovat el dictamen 10/2022, relatiu al Projecte de decret pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària a les Illes Balears