Reunió 9/2022 de la Comissió Permanent

Comissió Permanent

Reunió 9/2022 de la Comissió Permanent on s'han debatut i aprovat els següents dictàmens:

  • Dictamen 11/2022, relatiu al Projecte de decret pel qual s’estableixen els preceptes que han de regir les convocatòries per a l’establiment i la renovació dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 2023-2024.
  • Dictamen 12/2022, relatiu al Projecte de decret pel qual s’estableix el currículum del batxillerat a les Illes Balears