Reunió amb el CTESC

El president del CES Illes Balears, Rafel Ballester i el secretari general del CES Illes Balears, Josep Valero, es reuneixen amb el president del CTESC, Toni Mora i la secretària general del CTESC, Carme García, per parlar sobre la propera conferència internacional sobre la contaminació a la Mediterrània. Aquesta conferència se celebrarà a Montpeller.