Reunió 2/2022 de la CT d'Àrea Social

Avui s'ha reunit la Comissió de Treball de l'Àrea Social per debatre i, si escau, aprovar la proposta de dictamen 6/2022 relativa al projecte de decret regulador de la Comissió de Garantia i Avaluació del Dret a la Prestació de l'Ajuda per Morir i del Registre de professionals sanitaris objectors de consciència a l'eutanàsia de les Illes Balears.

Per altra part, la cap d'estudis del CES ha explicat que des del CES s'està portant a terme l'estudi "La realitat present i la dinàmica de reproducció de la pobresa a les Illes Balears i els impactes que tindria sobre ella l'aplicació d'una Renda Bàsica Universal". Aquest estudi és el resultat de l’aprovació, en la Comissió d’Assumptes Socials i Drets Humans del Parlament de les Illes Balears (avui Comissió d’Assumptes Socials, Drets Humans i Esports), en data de 19 d’abril de 2018, de la proposició no de llei RGE 17255/17, relativa a la Renda Bàsica Universal. A través d’aquesta, el Parlament de les Illes Balears instà el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears a realitzar un estudi sobre la realitat present i la dinàmica de reproducció de la pobresa a les nostres illes, els impactes que tindria sobre ella l’aplicació d’una Renda Bàsica Universal i les condicions d’aplicabilitat d’aquesta.