Reunió 2/2022 de la CT H2030

Reunió 2/2022 de la Comissió de Treball per al seguiment del dictamen H2030 presidida pel president de la comissió i del CES.

Convocada de manera mixta, presencial i telemàtica.