Reunió de coordinació de la II Conferència Econòmica de la Mediterrània Nord-Occidental

Reunió de coordinació de la
II Conferència Econòmica de la Mediterrània Nord-Occidental, Barcelona, 6-7 de juny de 2011

Assistents de la reunió:
- Antoni Durà (professor del Departament de Geografia UAB), Francesc Morata (professor Departament Ciències Polítiques UAB / Institut Universitari d'Estudis Europeus), Miquel Strubell (director d'activitats de la Fundació Congrés de Cultura Catalana), José Luis Roses Ferrer (vicepresident 1r de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca), Josep Valero González (secretari tècnic del Departament de Cooperació Local i Interior del Consell Insular de Mallorca), Ermitas Blecua Casas (Servei de Relacions Europees, Direcció General d'Acció Exterior i Relacions amb la Unió Europea, Govern de les Illes Balears), Patricia Dueñas Jollard (cap de servei de Relacions Europees, Direcció General d'Acció Exterior i Relacions amb la Unió Europea, Govern de les Illes Balears),  Ferran Navinés Badal (Assessor Econòmic del CES Illes Balears) i Llorenç Huguet Rotger (president del CES Illes Balears)