Reunió de la Comissió Permanent

Reunió de la Comissió Permanent. Debat i, si escau, aprovació del dictamen 15/2021 sobre el Reglament Orgànic dels Centres (ROC)