Reunió de la CT d'Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient

Reunió de la Comissió de Treball d'Economia, Desenvolupalment Regional i Medi Ambient per debatre i, si escau, aprovar la proposta de dictamen 4/2022 relativa al projecte de decret pel qual es desplega el cànon sobre l'abocament i la incineració de residus de les Illes Balears i es regula el Fons de Prevenció i Gestió de Residus.

Avui ens han acompanyat el DG de Residus i Educació Ambiental i el cap de servei de Residus i sòls contaminats.

 

Links d'interés: