Reunió de treball sobre la Memòria del CES 2011

Reunió de treball sobre la Memòria del CES 2011 amb la directora general de Família, Benestar Social i Atenció a Persones en Situació Especial, Margarita Ferrando Barceló.

Els temes tractats han estat els Serveis Socials i El sistema de Promoció de l'autonomia personal i d'Atenció a la Dependència (SAAD), corresponents als apartats 6 i 7 del capítol III de la Memòria