Reunió del president Bauzá amb els membres del CES

Govern de les Illes Balears: 20/07/2011

El president Bauzá ha matingut un encontre amb el president del Consell Econòmic i Social, Llorenç Huguet, i la secretària general Àngels Bellinfante.

També hi han participat el vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació, José Ignacio Aguiló, i el vicepresidenb del CES, Ernest Surià.