Roda de premsa per a publicació del CES

Roda de premsa presentant l'estudi:
L'esport a les Illes Balears. DICTAMEN 14/2009 del Consel Econòmic i Social
Assistents: Llorenç Huget Rotger, president del CES; Mateu Cañellas Martorell, conseller d'Esports i Joventut i els autors del llibre Pere Palou i Xavier Ponseti (Professors de la UIB)