RTVE 1

RTVE 1 -- dimecres 26/10/2022

Tall de RTVE 1 on es fa menció a la Memòria del CES presentada la setmana anterior

Per a més informació podeu descarregar el següent document