S1/2003 - DOCUMENT de Suggeriments i observacions sobre la situació socioeconòmica i laboral de les Illes Balears. (361 KB)

Comissió de treball: Comissió de treball d'elaboració de la Memòria socioeconòmica
Matèria: Economia - Treball - Societat Elaboració de la memòria anual que s'ha de trametre al Govern sobre els suggeriments i les observacions en relació amb la situació socioeconòmica i laboral de les Illes Balears.

Per a més informació podeu descarregar el següent document